باسکول سنگی 100 کیلویی

باسکول دارای 4 چرخ می باشد.

جنس شاهین باسکول برنجی می باشد.

تماس