باسکول فرغونی 300 کیلوگرمی

وزن: 300 کیلو گرم

دقت: 100 گرم

نمایشگر: LCD-A12

تعداد چرخ: 4عدد

رنگ: الکترو استاتیک

تماس

سایت باسکول سازان واگذار می شود.

شماره تلفن واگذاری سایت: 09059749031