باسکول 50 تنی دیجیتال

ظرفیت باسکول: 50 تن

ابعاد صفحه: 3×8 متر

استقامت صفحه: 180-120 تن

تعداد لودسل: 4 عدد

 

سایت باسکول سازان واگذار می شود.

شماره تلفن واگذاری سایت: 09059749031