باسکول نیسان کش

ظرفیت باسکول: 8 تن

ابعاد پلتفرم: 2×4 متر

ورق پوششی: 8-10 میلیمتر

گارانتی: 10سال

 

سایت باسکول سازان واگذار می شود.

شماره تلفن واگذاری سایت: 09059749031